UNESCO kirjanduslinnad on osa 2004. aastal asutatud UNESCO loovlinnade võrgustikust, kuhu praegu kuulub 180 linna üle maailma. Tartust sai UNESCO loovlinn 2015. aastal ning alates 2017. aastast kuulub võrgustikku 28 kirjanduslinna, kes esindavad kokku 6 kontinenti ning 23 riiki, 26 miljonit linnakodanikku, 1250 raamatukogu, 130 kirjandusfestivali ning enam kui 1200 raamatupoodi. Kirjanduslinnad teevad aastaringselt tihedat koostööd, et toetada ja rikastada kirjanduselu ning loomevaldkonda laiemaltki, populariseerida raamatuid ja lugemist, vahetada kogemusi ja teadmisi ja süvendada kultuurikontakte.

Tutvu SIIN kirjanduslinnade infobukletiga (inglise keeles, eestikeelses versioonis saadaval peatselt)

UNESCO kirjanduslinnad 2018. aasta seisuga (tähestikulises järjekorras) 

 

 Bagdad (Iraak), 2015

Iraagi pealinn Bagdad sai võrgustiku liikmeks 2015. aastal ning kirjandust nähakse linna kultuurielu tuumana. Bagdadis on rohkelt kirjandusasutusi ja teaduskeskusi, kirjanduslinnana on olulisel kohal tõlkimine, aga ka naiste ja noorte kirjandusliku tegevuse toetamine ning mitmesuguste luulefestivalide korraldamine.

Vaata ka:
http://www.cityofliterature.com/cities-of-literature/cities-of-literature/baghdad/
https://www.facebook.com/baghdadcol/

 

 Barcelona (Hispaania), 2015

 

 Bucheon (Lõuna-Korea), 2017

 

 Dublin (Iirimaa), 2010

Kirjandust peetakse James Joyce’i, Oscar Wilde’i ja Jonathan Swifti linnas Dublinis kogu linna sotsiaalse ja kultuurielu tuumaks. Dublinit iseloomustavad lisaks kuulsale pärandile väga elav kirjastamistegevus ja raamatuäri, mainekad auhinnad, asutused ja institutsioonid ning isegi kirjandusega seotud pubid ja restoranid.
Loe lisaks: http://www.dublincityofliterature.ie/

 

 Dunedin (Uus-Meremaa), 2014

Dunedin, mis asub Uus-Meremaa lõunasaarel, on suuruselt Tartuga kõige enam sarnanev kirjanduslinn, mille rahvaarv on umbes 120000. Kirjanduslinnana tõstab Dunedin esile oma multukultuurset pärandit, kirjanikke, kirjandusüritusi, aktiivset kirjastustegevust, raamatukogusid ja ülikooli.
Loe lisa: http://www.cityofliterature.co.nz/

Durban (Lõuna-Aafrika Vabariik), 2017

 

 Edinburgh (Ühendkuningriik), 2004

Edinburgh on kirjanduslinnade võrgustiku algataja, eestvedaja ning keskne nõustaja, ühtlasi on seal välja töötatud ka võrgustiku peamised eesmärgid ja kriteeriumid, millele kirjanduslinnad peaksid vastama. Keskseks organisatsiooniks, kust võrgustiku koostööd ja Edinburghi enda kui kirjanduslinna tegevust koordineeritakse, on Edinburgh UNESCO City of Literature Trust. Ediburghil on rikkalik kirjanduslik pärand ning väga aktiivne kirjandus- ja hariduselu – seal on rohkelt kirjastajaid ja kirjandusorganisatsioone, neli ülikooli ning seal toimub üks maailma suurimaid raamatufestivale, Edinburgh International Book Festival, aga ka mitmesuguseid väiksemaid festivale (üle Šotimaa toimub aastas kirjandusfestivale lausa 30 ringis). 
Loe lisaks: http://www.cityofliterature.com/

 

 Granada (Hispaania), 2014

Granada puhul on kindlasti märkimisväärne tema ajalugu ja kirjanduslik pärand, alates Alhambra palee kivisse raiutud tekstidest kuni Frederico Garcia Lorca loominguni. Tänavu avatakse seal ka suur Garcia Lorca näitusekeskus. Samas on linnas ka praegu aktiivne kirjanduselu, seal peetakse Hispaania tähtsaimat luulefestivali (Festival Internacional de Poesía de Granada (FIP)) ning loomemajandust peetakse üheks kiiremini arenevaks ja dünaamilisemaks sektoriks.
Loe lisa: http://www.cityofliterature.com/cities-of-literature/cities-of-literature/granada/

 

 Heidelberg (Saksamaa), 2014

Heidelberg tõstab esile oma aktiivset kirjanduselu, seal elab ja tegutseb palju kirjanikke ja tõlkijaid, ka on Heidelberg mitmekesine teatrilinn ning seal asub Saksamaa vanim ülikool. Väga olulisel kohal Heidelbergi nägemuses endast kirjanduslinnast on lugeja, eriti väike lugeja – koolide igapäevaelus on raamatul ja lugemisel eriline koht, õppekavades on kesksed mitmesugused lugemisprogrammid, samuti on koolides väga populaarsed loovkirjutamise kursused ja teatritrupid. Kirjandusklubid ja lugemisgrupid koguvad linnas üha enam populaarsust..
Loe lisa: http://cityofliterature.de

 

 Iowa City (Ameerika Ühendriigid), 2008

See väike – rahvaarvult Tartust märksa väiksem – linn on olnud koduks paljudele tuntud kirjanikele, sealhulgas Flannery O’Connorile, Wallace Stegnerile ja Kurt Vonnegutile, ühtlasi on see paik, kust on alguse saanud loovkirjutamise õpetamine ülikooli tasandil. Iowa Citys tegutsevad paljud väga mõjukad kirjandusasutused ja –organisatsioonid, mis tegelevad kirjutamishuviliste õpetamise ning kirjanike toetamisega, samuti on see linn alati olnud olnud kirjarahva seas tuntud ühe peamise pelgupaiga ja inspiratsiooniallikana.
Loe lisaks: http://cityofliteratureusa.org/

 

 Kraków (Poola), 2013

Kirjanduslinnana on Kraków rõhutanud nii oma kirjanduslikku pärandit, nobeliste (Henryk Sienkiewicz, Władysław Stanisław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska), kirjanduspreemiaid, festivale (Milosz Festival ja Conrad Festival), raamatupoode, Poola suurimat raamatulaata (ning alates 2011 ka Poola ainsat lasteraamatute laata), kirjandusinstitutsioone ja haridust (sh Jagiellooni ülikool). Ühtlasi nimetab Kraków end luulelinnaks – seda nii ajalooliselt kui ka praeguse kirjanduselu plaanis. Kraków on kirjanduslinnade võrgustikus üks aktiivsemaid tegutsejaid, viies ellu mitmesuguseid rahvusvahelisi projekte.
Loe lisa: http://krakowcityofliterature.com

 

Lillehammer (Norra), 2017

 

 Ljubljana (Sloveenia), 2015

 

 Lviv (Ukraina), 2015

 

Manchester (Ühendkuningriik), 2017

 

 Melbourne (Austraalia), 2008

Victoria osariigi pealinnas Melbourne’is elab ja tegutseb palju kirjanikke, seal on kirev kirjanduselu, rohkelt raamatukogusid, sealhulgas Austraalia vanim raamatukogu – The State Library of Victoria, mis on üks peamisi kirjanduselu keskusi ning selle juurde loodud The Wheeler Centre on olnud ka kirjanduslinnade võrgustikuga liitumise eestvedajaks ja Melbourne’i kui kirjanduslinna tegevuste peakoordineerijaks. Melbourne tõstab esile ka aktiivset kirjastamist ja raamatumüüki, sealhulgas väikekirjastajate ja n-ö sõltumatute raamatukauplejate rohkust. 
Loe lisaks: http://www.cityofliterature.com.au/

 

 Milano (Itaalia), 2017

 

 Montevideo (Uruguay), 2016

 

 Norwich (Ühendkuningriik), 2012

Aktiivse kirjanduseluga Norwichis väärtustab oma festivale ja raamatukogusid ning kirjanduslikku pärandit (tutvustades end muuhulgas paigana, kust on pärit esimene ingliskeelne raamat naisterahva sulest, esimene ingliskeelne blankvärsis luuletus jne), eriti aga loovkirjutamist, sealhulgas magistriõppe tasemel loovkirjutamise programmi. Seal tegutseb ka briti juhtiv tõlketegevuse arendamise keskus – the The British Centre for Literary Translation at UEA (University of East Anglia), mille asutas 1989. aastal tuntud kirjanik Winfried Georg Sebald. Norwichi ja sealse kirjanduslinna protsessi eestvedaja, Nowwichi Kirjanike Keskuse (Writers’ Centre Norwich) keskseks ja suurimaks plaaniks kirjanduslinnana on aga rahvusvahelise loovkirjutamise keskuse asutamine, mis loodetakse avada juba 2016. aastal ning millest eestvedajate nägemuses võiks kujuneda juhtiv organisatsioon maailmas, mis tegeleb loovkirjutamise arendamise ning kirjanduse väärtustamisega.
Loe lisa: http://www.writerscentrenorwich.org.uk/unescocityofliterature.aspx

 

 Nottingham (Ühendkuningriik), 2015

 

 Óbidos (Portugal), 2015

 

 Praha (Tšehhi), 2014

Prahas peetakse kirjanduslinnade võrgustikku kandideerimise ja pääsemise protsessi üheks ajalooliseks koostööplatvormiks, mis on toonud kokku kirjanikud, kirjastajad, kriitikud, raamatukogud ning mitmed teised Praha kirjanduselus osalevad organisatsioonid ja asutused. Praha on olnud koduks paljudele armastatud kirjanikele, sealhulgas Franz Kafka ja Rainer Maria Rilke, aga ka Milan Kundera, kes Prahas õppis. Olulisel kohal Prahas kui kirjanduslinnas on raamatukogud, mida on seal lausa 200 ringis, lisaks kesksetele institutsionidele nagu Linnaraamatukogu ka väiksed sõltumatud raamatukogud, mis on samuti aktiivsed sündmuste korraldajad.
Loe lisa: http://www.prahamestoliteratury.cz/en/about/

 

 Québec City (Kanada), 2017

 

 Reykjavík (Island), 2011

Islandi pealinna ja ainsa linnana on Reykjavíki kanda üsna loomulikult keskne roll kogu riigi kultuurielus, seal asuvad Islandi peamised organisatsioonid ja asutused, toimub aktiivne kirjanduselu, linnas on kõrgel tasemel loomemajandus, sünnib rohkelt spontaanseid uusi n-ö rohujuuretasandi algatusi ning Reykjavíkis elab ja tegutseb ka suurem osa islandi kirjanikest. Reykyavik rõhutab kirjanduse keskset positsiooni linna ja kogu rahva kultuurielus, seda nii ajalooliselt kui ka praegusel ajal. Ühe peamise väärtusena tõstab Reykyavik esile sõnavabadust – kirjanduslinnana on Reykjavík pühendunud ideele sellest, et nii üksikisikute kui ka kogu ühiskonna n-ö tervise tagab vabadus ennast, oma soove ja veendumusi väljendada. 2011.aastal liitus Reykjavík rahvusvahelise sõnavabadust kaitsva ja oma kodumaal tagakiusatud kirjanikele ning literaatidele pelgupaiku pakkuva võrgustikuga ICORN, mille liikmeskonda kuuluvad ka mitmed teised kirjanduslinnad.
Loe lisaks: http://bokmenntaborgin.is/en/

 

 Seattle (Ameerika Ühendriigid), 2017

 

 Tartu (Eesti), 2015

 

 Uljanovsk (Venemaa), 2015

 

 Utrecht (Holland), 2015