Kirjanduslinna koordinaator

Tartu linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel vastutab kirjanduslinna tegevuste koordineerimise eest Eesti Kirjanduse Selts. Seltsi ülesanneteks on suhtlus UNESCO ning loovlonnade võrgustiku liikmetega, info jagamine UNESCO loovlinnade võrgustiku ja kirjanduslinnade kohta, kirjanduslinna kodulehe ja listi haldamine, Tartu kirjanduseluga seotud info vahendamine, asutuste ja organisatsioonide koostöö koordineerimine..

Küsimuste, ettepanekute ja heade mõtetega saab pöörduda EKSi teadussekretäri poole:

Marja Unt

eks@kirjandus.ee

Tel. 7427079; 56906836

 Ootame kultuurisündmuste korraldajaid, kultuuriorganisatsioonide, haridusasutuste ja muuseumide töötajaid ning teisigi huvilisi liituma ka kirjanduslinna kirjalistiga, kus vahetame nii taotlemisprotsessi kui ka plaanide ja eesmärkidega seotud infot. Listiga liitumiseks saatke kiri pealkirjaga „List“ aadressile eks@kirjandus.ee

 

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon
http://www.unesco.ee/
unesco@unesco.ee