Linnakirjanik

Tartu linnakirjaniku stipendium

Alates 2017. aastast antakse kirjanduslinnas Tartus välja linnakirjaniku stipendiumi. Tartu linnakirjaniku stipendiumi annavad koostöös välja Tartu linn ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital kultuuriväärtusega ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale füüsilisele isikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada Tartu linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana.

Linnakirjaniku stipendiumi asutamisega soovib Tartu linn ellu viia 2015. aastal UNESCO kirjanduslinnaks saamisel seatud eesmärke ning parandada tartlastest kirjanike loomevõimalusi. Stipendiumi, mille suurus kuus on eelneva kalendriaasta kahekordne töötasu alammäär, saab taotleda isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.

Stipendiumi saaja selgitab välja ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna, Eesti Kirjandusmuuseumi, Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse osakonna, Tartu Linnavalitsuse, Tartu linnaraamatukogu ja Tartu Kultuurkapitali esindajad. Stipendium antakse isikule, kelle esitatud nägemus linnakirjaniku rollist, senisest ja kavandatavatest loomingulistest tegevustest ühtib enim Tartu kui UNESCO kirjanduslinna eesmärkidega.

Tartu esimeseks linnakirjanikuks valiti 2017. aastal Kristiina Ehin; 2018. aastal on liinnakirjanik Mika Keränen.