Eesti Kirjanduse Selts ja 
Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond esitlevad:

Kirjanduslik teisipäev
EKSi kirjanduse aastaülevaadete koosolek

17. aprillil kell 17.00
Tartu Kirjanduse Majas 

KAVAS
17.00–18.30
Ene Paaver „Teatritekstid 2017. aastal“
Helena Koch „Eesti lastekirjandusest läbi lukuaugu“
Kristjan Haljak „Uksed lagendikul“

18.30–18.45 Kohvipaus

18.45–19.45
Ann Viisileht „Variatsioonid teemal kirjanduskriitika 2017“
Rauno Alliksaar ja Siim Lill „Proosa 2017“

Arutelud kohvitassi taga

Üritust toetab Eesti Kultuurkapital

Facebooki üritus.