Kirjandusfestival Prima Vista kuulutas v??lja t??navuse konkursi kirjandusauhinnale ???Esimene samm???

Auhinnale ??oodatakse kandideerima k??iki autoreid oma??ilukirjanduslike deb????ttekstidega, mis on tr??kiajakirjanduses avaldamist leidnud??2015. aasta jooksul.??Preemiale saavad kandidatuuri esitada autorid ise ja/v??i vastavate meediav??ljaannete??toimetajad. Kandideerimiseks v??i kandidaatide esitamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus??koos autori kontaktandmetega ja koopia avaldatud tekstist ??hes ilmumisandmetega.


Vajalikud materjalid saata e-postiga eks@kirjandus.ee v??i tavapostiga Eesti Kirjanduse Seltsi??(Tartu Kirjanduse Maja, Vanemuise 19, Tartu, 51014) m??rgus??na ???Konkurss ???Esimene samm?????? all.??T????de esitamise t??htaeg on 31. m??rts 2016. Preemia suurus on 333 eurot ja see makstakse v??lja??Tartu Kultuurkapitali kirjandusfestival Prima Vista fondist.

Otsuse auhinna m????ramise kohta teeb 5-liikmeline ekspert????rii, mille koosseisu kuuluvad t??navu??luuletaja Kristiina Ehin, T?? eesti kirjanduse doktorant ja luuletaja Krista Ojasaar, kirjanik ja literaat??Berk Vaher, toimetaja ja t??lkija Triin Ploom-Niitra ning ???Esimene samm??? 2015. aasta laureaat??Hanneleele Kaldmaa.


Preemia antakse v??itjale pidulikult ??le Tartu T??hetornis 23. aprillil, rahvusvahelisel raamatu ja roosi??p??eval toimuval Prima Vista eel??ritusel. Kirjandusfestival Prima Vista kestab t??navu 4.???7. maini??Tartus ja Haapsalus.

T??psem info:
Triin Ploom-Niitra
Kirjandusfestival Prima Vista korraldustoimkonna liige
Tel 5568 0253
E-post triinploom@hotmail.com