Tartu linn kuulutas välja konkursi linnakirjaniku stipendiumile

Kuni 10. jaanuarini 2017 saab Tartu Kultuurkapitalile esitada taotlusi Tartu linnakirjaniku stipendiumi saamiseks. Stipendium antakse välja esimest aastat ja see on üks Tartu tegevustest UNESCO rahvusvahelise kirjanduslinnana.

„Tartu soovib anda kirjameestele ühe väärika ruupori juurde, et nende hääl kostaks ühiskonnas üha enam. Sellepärast eeldame stipendiumi saajalt lisaks loometööle ka mõningast nähtavust linna kirjanduselus,“ kommenteeris stipendiumi Tartu abilinnapea Tiia Teppan.

Aastane stipendium antakse välja ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale isikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana. Stipendiumi saab taotleda isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb hiljemalt 10. jaanuariks 2017 (k.a) esitada Tartu Kultuurkapitali e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee:

· Isiklik nägemus Tartu linnakirjaniku rollist, mida taotleja peab olema stipendiumi saamisel valmis täitma;
· ülevaade senisest loomingulisest tegevusest;
· ülevaade loomingulisest tegevusest, mida taotleja kavatseb ellu viia 2017. aastal.
2017. aastal on stipendiumi suurus 10 320 eurot, mis makstakse välja igakuiste osamaksetena 860 eurot kuus. Stipendiumi saamine ei eelda loovisiku olemasolevate stipendiumite, toetuste vm loometöö eest saadavate sissetulekute katkemist, samuti jääb talle võimalus toetusi ja stipendiume edasi taotleda.

Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antava stipendiumi statuudiga saab tutvuda SIIN ning lisainfot leiab ka kultuurkapitali kodulehelt www.kultuurkapital.ee.

Lisainfo: Tiia Teppan, Tartu abilinnapea, tel 527 0122, Tiia.Teppan@raad.tartu.ee