24 kirjandusuurijat 8 välisriigist (Slovakkiast, Sloveeniast, Lõuna-Koreast, Venemaalt, Leedust, Lätist, Rumeeniast, Iirimaalt, Prantsusmaalt) ja Eestist esineb Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni 12. konverentsil Tartu Ülikoolis. Konverentsi teema on „Mõju ja algupära kirjandusloomes“ („Influence and Originality in Literary Creation“). Ettekandeid peetakse 2. oktoobril (esmaspäeval) alates k 10. 30 TÜ Senati Saalis ja peahoone loenguruumis 140 ning 3. oktoobril (teisipäeval) alates k 9 peahoone loenguruumis 128.

Arutluse all on teemakohane kogemus erinevates rahvuslikes kultuuripiirkondades, sealhulgas eriti väiksemates kultuuriruumides. Otsitakse vastuseid näiteks küsimustele:
Missugused on keskuslike mõjude assimileerimise silmapaistvaimad näited väikestes kultuurides, mille puhul „äärtelt“ tärganud kirjandusloome tugev algupära on omandanud (võrreldes keskusega) uue tähenduse ja funktsiooni? Kas kirjanduse teooria (filosoofia) on miski, mis toimib esmase algupärase kirjandusloome suhtes a posteriori või a priori ? Või on need toimumised üheaegsed, näiteks väljapaistvamate kirjandusteoste implitsiitses poeetikas ja filosoofias? Kas keelebarjäärid on kultuurilist mitmekesisust ja dünaamikat soodustav tegur selletõttu, et nad loovad absoluutse vajaduse tõlgete ja välismaise kultuuri importimise järele või, vastupidi, nad kaitsevad eht-rahvuslikke tunnusjooni suurte kultuuride laastava sissetungi eest väikestesse ja väiksematesse kirjandustesse?

Konverentsi avamisel 2. oktoobril k 10 Senati Saalis esitletakse EVKA rahvusvahelise ajakirja Interlitteraria vastseimat numbrit (22/1, 2017).
Ettekanded peetakse peamiselt inglise keeles. Sissepääs huvilistele on vaba.

Lisainfo: Jüri Talvet, korralduskogu esimees, mobiil 55568050

 

Konverentsi kava


2. OKTOOBER / OCTOBER 2 (Esmaspäev / Monday)

Tartu University Main Building, Ülikooli 18 (Senate Hall)

9:30-9:55 Osavõtjate registreerimine / Registration of participants

ETTEKANDED / PAPERS
10:00-10:30
Welcoming addresses:
Prof. Jüri Talvet, Head of the Conference Organizing Committee
Mrs Kersti Unt, Chairwoman of the EACL
Presentation of the latest issues of Interlitteraria (Katre Talviste; Jüri Talvet)

10:30 – 12:00
1st Plenary Session (Presided by Vanesa Matajc)

Ladislav FRANEK (Slovakia)
Metrical Accent in Spanish Verse
Vanesa MATAJC (Slovenia)
To Make “Things” “Visible” Again: Authorial Originality and the Eternal
Evil of the Mankind in the Dialogue between Modernism and Folk
Poetry. On the Poetry of Svetlana Makarovič
Young-Ae CHON (South-Korea)
Poetic Dialogues from the Periphery of World Literature:
Goethe's Faust and the Korean Novel Kumo Shinhwa


11:00-11:20 Kohvipaus / Coffee Break

11:20- 12:50
2nd Plenary Session (Presided by Natalia Tuliakova)

Elvira OSIPOVA (Russia)
East-West literary influences: The case of Henry Thoreau & Leo
Tolstoy
Liina LUKAS (Estonia)
Homeless stories - the constitutional element of a national literature
Natalia TULIAKOVA (Russia)
Early Russian literary legend: tradition and novelty

 

Afternoon parallel sessions

14:30-16:00

1 Senate Hall (Presided by Miriam McIlfatrick-Ksenofontov)

Tõnis PARKSEPP (Estonia)
The limits and possibilities of Harold Bloom’s theory of the anxiety of
Influence
Aija SAKOVA (Estonia)
The Ethics of Memory by Ene Mihkelson and Avishai Margalit
Miriam McILFATRICK-KSENOFONTOV (Ireland / Estonia)
Eccentric Sonnets: mapping Ciaran Carson’s poetics in The
Twelfth of Never


2 Lecture Hall 140 (Presided by Asta Vaškelienė)

Živilė NEDZINSKAITĖ (Lithuania)
The originality of works written in Latin by Lithuanian Jesuits:
case of Kražiai Manuscript of 1695
Dovilė KERŠIENĖ (Lithuania)
Canon of the ruler's image-building in 15th and 16th centuries in
epistolary genre: the case of the Grand Dukes of Lithuania
Vytautas the Great and Sigismund the Old
Asta VAŠKELIENĖ (Lithuania)
Theory of Literature in the 18th Century Grand Duchy of Lithuania:
from the Classical Antiquity Tradition to Classicism”

16:00-16:20 Coffee Break

16:20-17:50

3 Senate Hall (Presided by Anneli Kõvamees)

Elena VEDERNIKOVA (Russia, Mari El))
Genre and thematic peculiarities of the translations in Mari
literature in post-Soviet time [presented by Anneli Kõvamees]
Dan BOTEZATU (Romania)
Influence and Misappropriation: Gheorghe Crăciun and
Wittgenstein
Anneli KÕVAMEES (Estonia)
Variations on a Motive: Shakespeare, Hamsun and Tammsaare

4 Lecture Hall 140 (Presided by Katrina Saar)

Kadri NAANU (Estonia)
Serfdom as cultural trauma: Estonian historical novel in the
trauma process
Katrina SAAR (Estonia)
Cosmicism in H. P. Lovecraft’s Literary Philosophy, and its
Parallels in the Short Stories of August Gailit

 

3. OKTOOBER / OCTOBER 3

Tartu University Main Building, Lecture Hall 128


ETTEKANDED / PAPERS
9:00-10:30

3rd Plenary Session (Presided by Rodica M. ILie)

Gitana VANAGAITĖ (Lithuania)
Lithuanian Literature in 1918-1940: The Dynamic of Influences and
Originality
Anne-Marie LE BAILLIF (France)
Les littératures périphériques source de renouvellement
Rodica M. ILIE (Romania)
Exile, innovation and influence. Some Romanian Writers and
Transnationality


10:30-10:50 Kohvipaus / Coffee Break

10:50- 13:00

4th Plenary Session (Presided by Jüri Talvet)

Zane ŠILIŅA (Latvia)
In Search of the Latvian Contemporary Drama: Influence and
Originality in Rainis’ Plays
Audinga PELURITYTĖ–TIKUIŠIENĖ (Lithuania)
The Mutations of the Modernism During the Soviet Period: Lithuanian
Literature in the Environment of the Visual Arts
Anneli MIHKELEV (Estonia)
Literary Symbols as the Creative and Original Impulses of Literary
Creation
Jüri TALVET (Estonia)
Centric Influences in Small Literatures: Frustrated Independence and Fertile Slavery?