18. septembril 2017 algusega kl 11 on kõik huvilised oodatud Eesti Kirjandusmuuseumi ja Tartu Ülikooli ühisele konverentsile 
„Eksiil ja mälu.
Tähtpäevakonverents Tiina Kirsist ja Bernard Kangrost“
Tartu Ülikooli muuseumi valgesse saali.

Konverentsi kava:
11:00
Bernard Kangro luulet loeb Alden Mayfield
Konverentsi avasõnad: Margit Sutrop (Tartu Ülikool), Marin Laak (Eesti Kirjandusmuuseum)
Aija Sakova „Tiina Kirssi looming kui mitmeharulise puu tihedalt põimunud võra“

12:00 Eksiil ja kirjandus
Jaan Undusk „Eksiili eelised. Siberi eesti kirjanik Jaan Kross“ 
Cornelius Hasselblatt „Seitsmenda rahukevade valeretseptsioon“ 
Tiina Kirss „Maakamar, tuiskliiv ja pagulus: mõtteid Bernard Kangro proosaloomingust“

14:15 Eksiil ja kodu
Aigi Rahi-Tamm „Kas üks või mitu Eestit: vaateid kodumaale ja kodumaatusele 1940.–50. aastate sündmuste kontekstis“
Maarja Hollo „Kirjanduselust eksiilis Bernard Kangro ja Salme Ekbaumi kirjavahetuse põhjal“
Leena Kurvet-Käosaar „Kodude äng ja lumm“

15:45 Piirid ja (sise)pagulus
Siobhan Kattago „Hariduse pikk ja käänuline tee: miks uurimata elu ei ole elamist väärt“ (inglise keeles) 
Raili Marling „Soost, kirjandusest ja teooriast piirilseisja pilguga“
Eneken Laanes „Mõistus ja tunded: ääremärkusi Tammsaare "Kõrboja peremehele"“

Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kultuuriloo allikate ja kirjandusuurimise töörühm ning Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituut
Toetavad: Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool, Eesti-uuringute tippkeskus ja Eesti Kultuurkapital.

Facebooküritus.