27. veebruarist 3. märtsini peab Hasso Krull raamatupoes Utoopia kolm loengut triksterist:

27. veebruar 2017, esmaspäev kell 16.00
Triksteri müüt kui filosofeem
Ambivalentsus, virtuaalsus, liminaalsus, diegeetilisus ja intensiivsus

1. märts 2017, kolmapäev kell 16.00
Eesti pärimuse maastik
In illo tempore ja loomine kogemata kombel

3. märts 2017, reede kell 16.00
Eesti mütoloogia mudelid
Müüt ja nimetu kogukond, kosmotsentriline projekt

Facebooküritus.