18. detsembril algusega kl 10 tähistab Eesti Kultuurilooline Arhiiv tõelise kirjandusliku suurmehe Ivar Ivaski (17.12.1927 Riia/Läti–23.09.1992 Fountainstown/Iirimaa) 90. sünniaastapäeva sümpoosioniga „Ivar Ivask, maailmamees kirjanduses“.
Samuti kuulutab Eesti Rahvuskultuuri Fondi Ivar Ivaski mälestusfondi halduskogu välja selleaastase Ivar Ivaski stipendiaadi. Stipendiumi on varasemalt pälvinud Jüri Talvet (2002), Toomas Paul (2004), Hasso Krull (2006), Ain Kaalep (2008), Triin Soomets (2010), Tõnu Õnnepalu (2012), Katre Talviste (2014).

Sümpoosionil tutvustatakse ka Ivar Ivaski fondi Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolises Arhiivis ning avatakse arhiivinäitus. 

Ettekannetega esinevad kirjandusteadlased Tiina Ann Kirss, Sirje Olesk, Peeter Olesk, Sirje Kiin, Janika Kronberg, Marin Laak ja Aija Sakova ning estofiil ja tõlkija Guntars Godins.
Päeva lõpetab Ivar Ivaski ja värske stipendiaadi luule lugemine.

Kõik huvilised on oodatud!

KAVA:
Ivar Ivask, maailmamees kirjanduses
Sümpoosion Eesti Kirjandusmuuseumi saalis, 18. detsembril 2017 

10:15 Tervitus – Urmas Sutrop, Eesti Kirjandusmuuseumi direktor 
10:20 Avasõnad – Marin Laak, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv
10:30 Ivar Ivaski fondi ja arhiivinäituse tutvustus – Vilve Asmer ja Mari Õunapuu, Eesti Kultuurilooline Arhiiv
10:40–11:00 Kohvipaus 

11:00 Tiina Ann Kirss „Ivar Ivaski „Balti eleegia““
11:30 Peeter Olesk „Ivar Ivask ja võrdlev kirjandusteadus“
12:00 Aija Sakova „Ivar Ivaski kirjanduslikud võrgustikud ja ühiskondlik mõjukus“
12:30 Sirje Olesk „Ivar Ivask ja Soome“

13:00–14:30 Lõunapaus

14:30 Janika Kronberg „Eesti kui eleegia“
15:00 Guntars Godins „Astrīde Ivaska ja Ivar Ivask“

15:30 Eesti Rahvuskultuuri Fondi Ivar Ivaski mälestusfondi stipendiumi väljakuulutamine – Sirje Olesk, Janika Kronberg
Stipendiaadi sõnavõtt
Luulekava Ivar Ivaski ja stipendiaadi luulest
Meenutused Ivar Ivaskist

16:30–16:45 Jalasirutuspaus

16:45 Sirje Kiin „Ivar Ivask vahendajana okupeeritud Balti riikide ja vaba maailma vahel“ (Skype’i vahendusel)
17:15 Ajakirja METHIS erinumbri “Sotskolonialism Eesti NSV-s: kultuurist argiilmani” esitlus (koostaja Epp Annus) 


Sümpoosioni toetavad: Eesti Rahvuskultuuri Fondi Ivar Ivaski mälestusfondi halduskogu, Eesti-uuringute Tippkeskus.
Korraldab: EKM EKLA kultuurilooallikate ja kirjandusuurimise töörühm (IUT22-2)

Facebooki üritus.