16.-18. märtsil toimub Tartus luulefestival “Baltikumi Ring”, millest võtavad osa eesti autorid ning külalised Balti riikidest - Lätist ja Leedust, aga ka Soomest, Venemaalt, Saksamaalt, Taanist ja Poolast.

On teada, et Euroopa kultuuripealinnaks kandideerivas Tartus on viimastel aastatel toimunud hulganisti erinevaid kirjandusüritusi. Mille poolest on aga huvitav luulefestival “Baltikumi Ring”?

Esiteks, luuletuste lugemises osalevad kaasaegsed autorid, kes kirjutavad erinevates keeltes ja stiilides. Teiseks, luulefestivali raames toimuvad huvitavad seminarid ja arutelud aktuaalsetel rahvusvähemusi puudutavatel kirjandusteemadel.

Üritused toimuvad Eesti Rahva Muuseumi raamatukogus, Eesti Kirjandusmuuseumis ning ka TÜ muuseumi valges saalis. Nii saavad luulefestivalist osavõtjad vahetu suhtluse kaudu tutvuda eesti kultuuri ja kommetega.

Eestit esindavad nii vene kui ka eesti keeles kirjutavad autorid. Esinejaid on Tallinnast, Tartust, Jõhvist, Kohtla-Järvelt. Festivalist võtavad osa Jaan Kaplinski, Jaan Malin, Larissa Joonas, Nikolai Karajev ja teised.

Kõik „Baltikumi Ringi“üritused on korraldanud Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskus ning need toimuvadTartu linna toetusel.  

Tähtsaimad üritused:

Festivali avamine - 16. märtsil kl 16.30 Kirjandusmuuseumis

Luulekontsert – 17. märtsil kl 11.00 TÜ Ajaloo Muuseumis.

 

Osavõtt üritustest on tasuta.

Lisa info tel 5620 6417

www.tska.eu