Välja on kuulutatud kandideerimisvoor kirjanduslinn Tartu rahvusvahelisse residentuuriprogrammi, mis on suunatud nii teiste maade kirjanikele kui ka eesti kirjanduse võõrkeeltesse tõlkijatele. Tegemist on Tartu kui UNESCO kirjanduslinna tegevuskava raames loodud uue residentuuriprogrammiga, mis 2017. aastal pakub ühele kirjanikule või tõlkijale võimaluse viibida Tartus kahe kuu jooksul, oktoobris ja novembris, saada osa Tartu kirjanduselust, õppida paremini tundma eesti kirjandust ja kultuuriruumi ning tutvustada oma loomingut siinsetele lugejatele. 

Kandidaatide avaldusi oodatakse aadressile eks@kirjandus.ee hiljemalt 10. augustiks, tulemustest antakse teada hiljemalt 1. septembriks.

Residentuuriprogrammi raames pakutava ning  kandideerimistingimustega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Kirjanduslinna residentuuri toetavad Tartu linn ja Kultuuriministeerium, programmi koordineerib Eesti Kirjanduse Selts. 

 

Lisainfo:

Marja Unt

Eesti Kirjanduse Selts

eks@kirjandus.ee

Tel. 7427079