Tartu laste- ja noortekirjanduse festivali raames toimub kaks konkurssi - õpilastele suunatud omaloominguvõistlus ning festivali nimekonkurss, millest võivad osa võtta kõik huvilised. Mõlema konkursi tähtaeg on 22. september, auhinnad antakse pidulikult üle festivali avamisel.

 

Omaloominguvõistlus: Tartu-teemalised lühivormid.
Tartu laste- ja noortekirjanduse festival kutsub põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasi osa võtma omaloominguvõistlusest, kuhu oodatakse Tartu-teemalisi või Tartust inspireeritud kirjanduslikke lühivorme – haikusid, teemantluuletusi ja miniatuure. Igalt osalejalt oodatakse kuni kolme teksti, auhindamine toimub kahes vanuserühmas: põhikooli- ja gümnaasiumiealised. Töid hindab kummagi vanuserühma jaoks eraldi moodustatud viieliikmeline žürii; kuna festivali toimkond peab oluliseks, et toimuvas lööksid võimalikult palju kaasa lapsed ja noored ise, on ka žürii nooruslik. Põhikooliealiste töid hindavad gümnaasiumiõpilased ning gümnaasimuiealiste vanuserühma töid üliõpilased. Kummaski vanuserühmas antakse kolm auhinda.
Konkursitööd palutakse saata hiljemalt 22. septembriks aadressile festival@luts.ee. Saatekirjas tuleb märkida osaleja nimi, kontaktandmed, kool ja klass.
NB! Tööd palume saata eraldi failina ning faili osavõtja nime mitte märkida!
Võitjate väljakuulutamine ja auhindamine toimub festivali avamisel 28. septembril algusega kell 17.00 Tartu Loodusmajas


Laste- ja noortekirjanduse festivali nimevõistlus
Tartu laste- ja noortekirjanduse festival on uus algatus ja tänavu toimub see esmakordselt. Korraldajad on aga seadnud eesmärgiks, et sellest kujuneks iga-aastane kasvav ja arenev traditsioon, mis avaks lastele ja noortele üha rohkem võimalusi võtta osa Tartu kirjanduselust, tutvuda kirjanike ja põnevate teostega ning aidata oma mõtete ja huvidega kaasa selle raamatupeo loomisele. Festivalil pole aga praegu veel kõlavat, meeldejäävat ja inspireerivat nime. Seetõttu on kõik huvilised, eriti aga lapsed ja noored, oodatud saatma oma ideid festivali nimekonkursile. Iga osaleja saab esitada kuni kolm nime. Võitja selgitab välja festivali toimkond koostöös kirjanduslinn Tartu töörühmaga.
Nimekonkursi ideed palutakse saata hiljemalt 22. septembriks aadressile festival@luts.ee. Saatekirjas tuleb märkida osaleja nimi ja kontaktandmed.
Võitja väljakuulutamine ja auhindamine toimub festivali avamisel 28. septembril algusega kell 17.00 Tartu Loodusmajas.

 

Lisainfo: Eesti Kirjanduse Selts
Tel. 7427079
eks@kirjandus.ee