2. novembril kell 13.00 algab Tartu Linnaraamatukogu saalis koolinoorte luuleprõmm, täpsemalt luuleprõmmu Tartumaa eelvoor. Noori oodatakse luulevõistlusele oma loomingut esitama kolmes vanusegrupis: kuni 11, 12--15 ja 16-19-aastased . Iga vanusegrupi parimad pääsevad edasi Eesti lõppvooru, mis toimub 2017. aasta alguses Tartus.

Poetry slam ehk luuleprõmm on enda luule võistu esitamine, kusjuures reeglina loetakse ette trükis avaldamata luulet. Võistlusel on kolm vooru: avaring, poolfinaal ja finaal. Igas voorus on võistlejatel aega 3 minutit luuletuste esitamiseks, oma sõnumi edastamiseks

Esimene Tartumaa koolinoorte luuleprõmm ligi 20 osalejaga toimus linnaraamatukogus käesoleva aasta alguses, kusjuures kõige rohkem osalejaid oli noorimas vanusegrupis. Parimad pääsesid toona edasi linnaslämmile täiskasvnutega jõudu katsuma. Seekord peaks kohalikule jõuproovile järgnema koolinoorte üleriigiline võistlus.

Luuleprõmmul osalemiseks tuleb lastel ja noortel end registreerida aadressil adu.neemre@luts.ee, pannes kirja nime, vanuse ja kooli. Osalejatel tuleb kohal olla 30 minutit enne võistluse algust. Igale esinejale annavad võistlusel kõrvuti hindeid publik ja žürii ning iga vanusegrupi parimaid autasustatakse. Žüriisse kuuluvad luulerõmmude eestvadaja, luuletaja Jaan Malin ning laste- ja noorteosakonna raamatukoguhoidjad.

Koolinoorte Luuleprõmmu Eesti Meistrivõistluste Tartumaa eelvooru korraldavad Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakond ning Eesti Kirjanike Liit.

Lisainfo: laste ja noorteosakonna juhataja Ädu Neemre, tel 7361 389, Jaan Malin 58358691