7. detsembril kell 19.00 toimub Tartu Loodusmajas looduskirjelduse 6. seminar.

Looduskirjanduse 6. seminaris kasutatakse väitluse vormi, et mõtiskleda kahe erineva reisikirjanduse sarja üle. "Maailm ja mõnda" ning "Minu-sari" on oma ajajärkudel saanud lugejate seas kohutavalt populaarseks. Kumb on parem? Miks reisikirjandus tavatseb ilmuda sarjadena? Kõik on oodatud tutvustama oma lemmikraamatuid mõlemast sarjast ning arutlusest osa võtma.

Facebooküritus.


***

Toimumisajad 28.09, 12.10, 26.10, 16.11, 23.11, 07.12, 21.12, 18.01, 08.02 ja 22.02 kell 19 Tartu loodusmajas

Looduskirjanduse seminaride eesmärk on kasutada seminarivormi ning tuua see ülikooliseinte vahelt välja. Kõik osalejad on oodatud kaasa rääkima, tegu ei ole vaid ettekannetega. Seminarid on mõeldud kõikidele loodus- ja kirjandushuvilistele ning ka asjatundjatele, kes sooviksid mõtiskleda looduse, kirjanduse, looduskirjelduse võimaluste ja erinevate žanrite üle. Loetakse nii kodumaiseid kui ka maailmakirjanduse kuldvaramusse kuuluvaid tekstikatkendeid ning arutletakse nende üle ühiselt. Erialase lähenemise huvides on külalisteks kutsutud nii spetsialistid looduse alalt kui ka kirjanikud ja kirjandusteadlased. Seminare juhib Tartu Ülikooli maailmakirjanduse magistrant Kaisa Ling.

Korraldajad: Eesti Kirjanduse Selts ja Tartu Loodusmaja
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tartu linn.