18. jaanuaril kell 19.00 toimub Tartu Loodusmajas (Lille 10) 8. looduskirjelduse seminar.

Selle aasta esimeses, järjekorras kaheksandas seminaris käsitleme paljude lemmikut, looduskirjanikku Gerald Durrelli. Kutsun üles kasutama biograafilist kirjandusuurimust, mis, kuigi sattunud kirjandusteadlaste jaoks väikestviisi põlu alla, on koolides siiski üks olulisemaid lugemisviise. Palun lugege kriitiliselt Durrelli elulugu (saadaval nt internetis inglise ja eesti keeles) ning proovige tõmmata paralleele tema raamatutega. Märkmete tegemine on väga soovitatav. Eesmärk on grupis luua loetud eluloofragmentidest ja teostest enam-vähem terviklik pilt Autorist.


Gerald Durreell eestikeelses vikipeedias: https://et.wikipedia.org/wiki/Gerald_Durrell

Facebooküritus.


***

Toimumisajad 28.09, 12.10, 26.10, 16.11, 23.11, 07.12, 21.12, 18.01, 08.02 ja 22.02 kell 19 Tartu loodusmajas

Looduskirjanduse seminaride eesmärk on kasutada seminarivormi ning tuua see ülikooliseinte vahelt välja. Kõik osalejad on oodatud kaasa rääkima, tegu ei ole vaid ettekannetega. Seminarid on mõeldud kõikidele loodus- ja kirjandushuvilistele ning ka asjatundjatele, kes sooviksid mõtiskleda looduse, kirjanduse, looduskirjelduse võimaluste ja erinevate žanrite üle. Loetakse nii kodumaiseid kui ka maailmakirjanduse kuldvaramusse kuuluvaid tekstikatkendeid ning arutletakse nende üle ühiselt. Erialase lähenemise huvides on külalisteks kutsutud nii spetsialistid looduse alalt kui ka kirjanikud ja kirjandusteadlased. Seminare juhib Tartu Ülikooli maailmakirjanduse magistrant Kaisa Ling.

Korraldajad: Eesti Kirjanduse Selts ja Tartu Loodusmaja
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tartu linn.