15. detsembril kell 16 esitletakse Tartu Linnamuuseumis (Narva mnt 23) Tartu legendaarse arhitekti Raul-Levroit Kivi (1920–2009) ajakirjanduses ilmunud artiklitest koostatud kogumikku „Raul-Levroit Kivi. Arhitekt kui dirigent. Artikleid, projekte, mälestusi“.

R.-L. Kivi lõpetas 1938. aastal Tallinna Tehnikumi ehitusosakonna ning 1950. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi arhitektuuriosakonna. Pärast lõpetamist kuni 1972. aastani töötas ta Tartus Eesti Projekti peaarhitektina ning 1972–1982 KRPI Tartu sektori arhitektuuriala peaspetsialistina. R.-L. Kivi oli Tartu teenekamaid arhitekte. Ta on planeerinud Tartus Riia ja Võru tänava hargnemiskohal asuva väljaku (1952, elamud 1955–1958), koostanud linna keskuse detailplaneerimisprojekti (1950 ja 1970), kõrgkoolide perspektiivse paiknemise skeemi (1969–1971) ja vanalinna regenereerimise projekti (1976–1980). Samuti on ta kavandanud hulgaliselt elamuid ja ühiskondlikke hooneid nii Tartus kui ka mujal Eestis. Kivi 400-kohalise laiekraankino tüüpprojekti rakendati Kohtla-Järvel, Tartus (kino Ekraani hoone), Võrus ja Tallinnas ning ka väljaspool Eestit. Tema kava järgi restaureeriti Tartus Pauluse kiriku tiibhoone (1975–1980) ja K. E. von Baeri maja (1982).

Kivi oli aktiivne publitsist ning avaldas ajakirjanduses üle 100 erialaartikli. Tema artiklites peegeldub Tartu sõjajärgne kujunemine. Nendes on palju sellist, mis on aktuaalne tänagi, andes põhjuse nende taaspublitseerimiseks. Osaliselt on need koondatud tema 85. aasta juubeli puhul Eesti Arhitektuurimuuseumi poolt välja antud trükisesse «Tartu planeerimisest ja arhitektuurist. Artikleid ja mälestusi» (2005). Raamatu koostaja soovis seni vaid ajakirjanduse kaudu kättesaadava osa R.-L. Kivi Tartu linnale olulistest arhitektuurialastest kirjutistest koondada artiklikogumikku, muutes tema pärandi kättesaadavaks tänastele ja tulevastele linnaplaneerijatele.

Artiklikogumiku koostas ja toimetas Reet Neithal, kujundas Peeter Paasmäe.

Raamatu ilmumist on toetanud Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital ja Tartu linn.

Üritus on tasuta. Olete oodatud!

Lähem info:
Reet Neithal, tel 55650354

Facebooki üritus.