Tartu laste- ja noortekirjanduse festival kutsub osalema omaloomingukonkursil


17.-20. septembrini toimub Tartus juba teist korda laste- ja noortekirjanduse festival, mis pakub kirjanduslikke konkursse, kohtumisi kirjanikega, kirjanduslikke retki ning mitmesuguseid muid sündmusi nii lastele, noortele, peredele kui ka laste- ja noortekirjandusest huvituvatele täiskasvanutele. Nii nagu möödunud aastal, kutsub festival ka tänavu põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasi osa võtma omaloominguvõistlusest, kuhu oodatakse Tartu-teemalisi või Tartust inspireeritud kirjanduslikke lühivorme – haikusid, teemantluuletusi ja miniatuure. Igal osalejal on võimalik saata kuni kolm teksti, auhindamine toimub kahes vanuserühmas: põhikooli- ja gümnaasiumiealised. Töid hindab kummagi vanuserühma jaoks eraldi moodustatud viieliikmeline žürii; kuna festivali toimkond peab oluliseks, et toimuvas lööksid võimalikult palju kaasa lapsed ja noored ise, on ka žürii nooruslik. Põhikooliealiste töid hindavad gümnaasiumiõpilased ning gümnaasimuiealiste vanuserühma töid Tartu Ülikooli tudengid. Kummaski vanuserühmas antakse kolm auhinda.


Konkursitööd palutakse saata hiljemalt 8. oktoobriks aadressile festival@luts.ee. Saatekirjas tuleb märkida osaleja nimi, kontaktandmed, kool ja klass.


NB! Tööd tuleb saata eraldi failina ning faili osavõtja nime mitte märkida!


Võitjate väljakuulutamine ja auhindamine toimub festivali avamisel 17. oktoobril algusega kell 12.00 Tartu Kirjanduse Majas


2017. aastal esmakordselt toimunud laste- ja noortekirjanduse festival sündis inspireerituna Tartu kui UNESCO kirjanduslinna ühest olulisest eesmärgist, milleks on raamatute ja lugemise väärtustamine laste ja noorte seas. Isetegemist ja osalemist julgustava ning kaasahaaravat raamatu- ja lugemiskeskse õhkkonna luua sooviva festivali peakorraldajateks on Eesti Kirjanduse Seltsi, Tartu Linnaraamatukogu ning Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esindajad, kaasa aitavad mitmed partnerid. Festivali toetavad Tartu linn, Eesti Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu. Kavaga saab peatselt tutvuda Tartu Linnaraamatukogu veebilehel www.luts.ee ning festivali Facebooki-lehel.

Lisainfo:
Eesti Kirjanduse Selts
eks@kirjandus.ee
Tel. 7427079