Tartust sai UNESCO kirjanduslinn

Täna, 11. detsembril kuulutas UNESCO välja uued rahvusvahelisse loovlinnade võrgustikku pääsenud linnad, kirjanduslinna kategoorias sai võrgustiku liikmeks ka Tartu. Kirjanduslinna tiitel ning võrgustikus avanevad koostöövõimalused on nii tunnustuseks kui ka põnevaks tulevikuväljavaateks Tartu kirjanduselule ning aitavad kaasa eesti kirjanduse tutvustamisele maailmas. Tugevate traditsioonide ning aktiivse ja mitmekesise kirjanduseluga kultuuri- ja hariduslinnana loodab Tartu panustada võrgustiku tegevusse oma kogemuste ja algatustega, süvendades samal ajal kohalike asutuste ja organisatsioonide koostööd, et rikastada ja avardada kirjanduselu, pakkuda paremaid loometingimusi, süvendada lugemisharjumust, aidata kaasa loovkirjutamise ja kirjandushariduse arengule ning toetada loomevabadust ja kultuurilist mitmekesisust.


Kokku kuulutas UNESCO tänavuse taotlusvooru tulemusena välja 47 uut loovlinna 33 riigist, kirjanduslinnadeks said lisaks Tartule veel Baghdad (Iraak), Barcelona (Hispaania), Ljubljana (Sloveenia), Lviv (Ukraina), Montevideo (Uruguay), Nottingham (Suurbritannia), Óbidos (Portugal) ning Uljanovsk (Venemaa).

UNESCO Loovlinnade Võrgustik hõlmab seitset linnade kategooriat: kinolinnad, käsitöö ja rahvakunsti linnad, disainilinnad, gastronoomialinnad, kirjanduslinnad, meediakunsti linnad ja muusikalinnad. 2004. aastal asutatud võrgustikus on nüüdseks 116 linna ning võrgustiku peamiseks eesmärgiks on UNESCO sõnul laiendada ja süvendada rahvusvahelist koostööd linnade vahel, kus panustatakse loovusesse kui linna kestliku arengu, sotsiaalse lõimimuse ning kultuurilise aktiivuse võtmetegurisse. Linnadevaheline koostöö toimub nii kokkusaamiste ja kogemuste vahetamise, ühisprojektide kui ka vastastikuse tutuvstamise tasandil. Mõte esitada Tartu kandidatuur loovlinnade võrgustikku kirjanduslinna kategoorias sündis Eesti Kirjanduse Seltsis juba mõned aastad tagasi ning paljude kirjandusorganisatsioonide ja Tartu linnavalitsuse koostöö tulemusel valmis tänavu taotlus, mis esitati UNESCOle juuli keskel. Kandideerimisprotsessi käigus on loodud ka kirjanduslinn Tartu koduleht tartu.kirjandus.ee, kust võib leida infot nii linna kirjandusasutuste ja kirjanduselus toimuva kui ka UNESCO kirjanduslinnade kohta.