2. märtsil kell 17.00 esitlevad TÜ kirjanduse ja teatriteaduse osakond, Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon (EVKA) ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartu Linnaraamatukogus järgmisi Tartu Ülikooli kirjastuse väljaandeid:

Methis. Studia Humaniora Estonica 17/18, 2016.
Erinumber võrdlevast kirjandusteadusest ja maailmakirjandusest (koostajad Liina Lukas, Leena Kurvet-Käosaar).

Studia Litteraria Estonica 17 ja 18: Vaateid eesti nüüdisteatrile.
(Koostajad ja toimetajad Luule Epner, Riina Oruaas, Madli Pesti).


Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad.
(Koostajad ja toimetajad Marin Laak ja Leena Kurvet-Käosaar). Sarja peatoimetaja Arne Merilai.

Interlitteraria 21/2, 2016. Belletristic Translation. (Tegevtoimetaja Katre Talviste).

Miguel de Cervantes. Näitlikud novellid. Tlk. Lauri Pilter, Eva Kolli, Aita Kurfeldt,
Jüri Talvet. ("Maailmakirjanduse tõlkevaramu" sarja peatoimetaja Jüri Talvet).