23.-25. augustini toimub Eesti Rahva Muuseumis XIV soome-ugri kirjanike kongress.

Facebooküritus.

Kolmapäev, 23. august

18.50 – Vikipeedia soome-ugri artiklivõistluse auhindamine
19.00 – Mari Kalkuni kontsert

Neljapäev, 24. august

10.00 – Vabariigi Presidendi tervitus
10.05 – ERMi direktori Tõnis Lukase tervitus
10.15 – Eesti Kirjanike Liidu esimehe Tiit Aleksejevi sõnavõtt
10.25 – Sõna saab Fenno-Ugria asutuse tegevjuht Viia-Kadi Raudalainen
10.30 – Kõneleb AFULi president János Pusztay
10.45 – Arvo Valton „Soome-ugri rahvaste ajalooaineliste romaanide ja eeposte eestikeelsed tõlked ning nende tähendus hõimurahvaste ajaloo mõistmisel” (eesti k.)
11.15 – Meelis Friedenthal „Alternatiiv ja ajalugu” (eesti k.)
11.45 – Valeria Savrian & Nina Tšuntšunar (nganassaani ja vene k.)

12.00–12.30 Kohvipaus

12.30 – Aija Sakova „Valumälu ja mäluvalu: ajaloolised ja isiklikud traumad kirjanduses” (eesti k.)
12.50 – Svetlana Arhipova „Mari lastekirjanduse areng tänapäeval” (vene k.)
13.10 – Valts Ernštreits „Liivi kirjandus tänapäeval” (inglise k.)
13.30 – Katja Kettu „Soomlased ja soome-ugri rahvad (kirjanduse) ajaloos” (inglise k.)


14.00–15.00 Lõuna

I sektsioon
15.00 – Péter Bokányi „Ungari ajalooline romaan” (vene k.)
15.20 – Aleksandr Petrov „Ajalootemaatika mari näitekirjanduses” (vene k.)
15.40 – Sébastien Cagnoli „Kas soomlased häbenevad oma iseseisvust? XXI sajandi vaade Uuno Kailase isamaalisele luulele” (inglise k.)
16.00 – Jukka Koskelainen „Kust ring alguse saab? Päritolumüüdi ümberkirjutamine” (inglise k.)
16.20 – Dyekiss Virag „Isiklik ajalugu eepilises rahvaluules” (inglise k.)

II sektsioon
15.00 – Jouni Tossavainen „Loodusluule” (inglise k.)
15.20 – Otto Fenyvesi „Kord ja seiklus – ungari kirjandus endises Jugoslaavias” (inglise k.)
15.40 – Enikő Molnár Bodrogi „Transilvaania ideoloogia kahe ilmasõja vahel” (inglise k.)
16.00 – Lázár Imre „Sugulased ja/või sõbrad? Soome-ugri rahvaste kultuurisuhetest” (inglise k.)
16.20 – Esa-Jussi Salminen „Udmurdi kirjanduse ajaloost ja perspektiividest” (vene k.)

17.00 – Indrek Koffi lasteraamatu „Kirju koer” / „Müginde Pii” esitlus
17.15 – Udmurdi raamatute esitlus
18.00 – Ar-God

Reede, 25. august

I sektsioon
10.00 – Zsofia Barczi „Slovakkia ungari rahvusvähemuse ajalugu ja selle kujutamine kirjanduses” (inglise k.)
10.20 – Ildiko P. Varga „Ajalootraumad kui isiklikud kogemused Andrea Tompa esimeses romaanis” (inglise k.)
10.40 – Aleksei Popov „Kuidas kogusin materjali jutustuse tarvis, mis küneleb nõukogude võimu kehtestamisest Komimaal” (vene k.)
11.00 – Anne-Victoire Charrin „Jeremei Aipin. Ajalooline romaan: ebainimlikkuse ja universaalsete küsimuste ruum ” (vene k.)
11.20 – Jelena Afanasjeva „Duda Plattöa tegelaskuju loomise iseärasustest” (vene k.)
11.40 – Michal Kovarz „Kalevalaistlik liikumine uurali rahvaste ja maailmakirjanduses” (inglise k.)
12.00 – Larisa Dmitrijeva „Kedra Mitrei autobiograafilise jutustuse „Haige ajastu lapsed” avaldamise lugu” (vene k.)

12.20 – Heinike Heinsoo „Kirjutamine kirjakeeleta keeles” (eesti k.)
12.40 – Gultšerha Polivanova „Nikolai Abramovi luulest” (vene k.)

II sektsioon
10.00 – Jelena Junusova „Mari lastekirjandus” (vene k.)
10.20 – Lidia Iksanova „Oma- ja laensõnavara kasutamine tänapäevases mari luules” (vene k.)
10.40 – Vera Melehina „Suur Isamaasõda komi kirjaniku Ivan Minini loomingus” (vene k.)
11.00 – Tatjana Saveljeva „Ajaloosündmused permikomi näitekirjanduses” (vene k.)
11.20 – Jelena Konšina „Parma-maa ajaloolised protsessid permikomi kirjanike loomingus” (vene k.)
11.40 – Aleksandr Egorov „Ungari keelest ilukirjanduse tõlkimisest udmurdi keelde” (vene k.)
12.00 – Maria Vekšina „Rohujuure tasandi algatusi tänapäeva udmurdi kirjanduse arendamiseks (Udmurt dunne toimetuse näitel)" (vene k.)
12.20 – Aleksandra Katorova „Rahvusliku ajaloo kajastamise spetsiifika mordva kirjanduses” (vene k.)
12.40 – Olga Žukova „N. Zaitseva poeetilise eepose „Virantanaz” folkloorilis-mütoloogilised allikad (vene k.)

13.00–14.00 Lõuna

14.00 – Nora Benedek „Ungari-eesti kirjandussuhted nõukogude ajal” (eesti k.)
14.30 – Peeter Helme „Ajalugu uuemas eesti proosas” (eesti k.)
15.00 – Petter Morottaja „Inari saami ajalugu ja kirjandus” (inglise k.)
15.30 – Aljona Jeltsova „Komi rahva ajalugu tänapäeva komi proosas” (vene k.)
16.00 – Sergei Pronin „Ajalootemaatika karjala näitekirjanduses” (vene k.)
16.30 – Johanna Domokos „Uurali kirjandusvälja võrdlev paradigma” (inglise k.)
17.00 – Jan Kaus „Selgroog ja hammasratas”. Eesti lähiajaloo käsitlemisest kahe vastandliku tegelase põhjal” (eesti k.)

17.30 – János Pusztay lõppsõna

21.00 – Magasini Tänava Suvilas (Magasini 5): Kristiina Ehin ja Silver Sepp.
Soome-ugri luulet ja laulu, vaba mikrofon.

Kõik üritused on avalikud ja tasuta.