Tartu ilukirjanduses

Tartu Linnaraamatukogu andmebaas

Tartu Linnaraamatukogus sündis juba 2005. aastal esitleda Tartut ilukirjanduse kaudu: koondada tekste, kus on juttu Tartu kohtadest, inimestest, Tartuga seotud sündmustest, aga ka tabamata või tabatud Tartu vaimust või muust Tartule iseloomulikust, olgu see tudengid, hakid, aguliarhitektuur või kohvikud või hõng… Nõnda sai alguse andmebaas "Tartu ilukirjanduses", mis asub aadressil teele.luts.ee ning koondab praeguseks:

1004 autorit,
395 luuleteost,
833 proosateost,
139 kogumikku,
1073 luuletust,
3643 katkendit,
670 fotot.

lukirjandust on koostajad käsitanud aialt, haarates selle alla ka mälestusi ja meenutusi, kogumikke, aga ka esseid. Teostest on välja toodud katkendeid. Proosakatkenditel, luuletustel ja fotodel on märksõnad, mille järgi saab huvipakkuvat otsida, kohad on märgitud kaardile. 

Andmebaas on olnud aluseks nii Tartu ilukirjanduslikele teejuhtidele "Kirjanduslikud (eksi)rännakud Tartus" (2017) ja „Emajõe pääl. Hajakirjanduslikud rännakud Emajõel" (2018) kui ka mobiilirakendusele TartuFic.