Võta ühendust

Header
Header

Eesti Kirjanduse Selts

Tartu linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel vastutab kirjanduslinna tegevuste koordineerimise eest Eesti Kirjanduse Selts. Seltsi ülesanneteks on suhtlus UNESCO ning loovlonnade võrgustiku liikmetega, info jagamine UNESCO loovlinnade võrgustiku ja kirjanduslinnade kohta, kirjanduslinna kodulehe ja listi haldamine, Tartu kirjanduseluga seotud info vahendamine, asutuste ja organisatsioonide koostöö koordineerimine..

 

Eesti Kirjanduse Selts
Aadress: Vanemuise 19, 51003 Tartu
Registrikood: 80085016

 

Tegevjuht:
Marja Unt
E-post: eks@kirjandus.ee
Telefon: (+372) 7427079

 

EKSi juhatus:
Gea Kangilaski
Toomas Liivamägi
Krista Ojasaar
Kersti Unt
Marja Unt

 

Toeta Eesti Kirjanduse Seltsi ja kirjanduslinna Tartu tegevusi
Kirjanduslinna tegevusi saab toetada annetusega MTÜ Eesti Kirjanduse Seltsi kontole LHV pangas: EE047700771003934897
EKS on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.