Andmebaas "Tartu ilukirjanduses"

Header
Header

Andmebaasi "Tartu ilukirjanduses" koostatakse Tartu Linnaraamatukogus juba 2005. aastast saati.

 

 

Tartu Linnaraamatukogus koostatakse alates 2005. aastast kirjandus- ja kultuuriloolist veebilehte “Tartu ilukirjanduses”. Andmebaas sündis ilusast mõttest esitleda Tartut ilukirjanduse kaudu: koondada tekste, kus on juttu Tartu kohtadest, inimestest, Tartuga seotud sündmustest, aga ka tabamata või tabatud Tartu vaimust või muust Tartule iseloomulikust, olgu see tudengid, hakid, aguliarhitektuur või kohvikud või hõng. 

 

Ilukirjandust on koostajad käsitanud  laialt, nii et andmebaas hõlmab ka  mälestusi ja meenutusi, kogumikke, esseid. Raamatutest on välja toodud katkendeid. Proosakatkenditel, luuletustel ja fotodel on märksõnad, mille järgi saab huvipakkuvat otsida, kohad on märgitud kaardile. Aadressil https://teele.luts.ee// asuvas andmebaasis saab tekste ja fotosid otsida nii autori, pealkirja kui ka koham'rks]nade järgi.

 

Projekti eesmärk on hoida meie kultuurimälu, luua seoseid vaimse ja füüsilise ruumi vahel, tutvustada lokaalajaloolist keskkonda ning aidata õpilast, üliõpilast, uurijat või koduloohuvilist andmete ja allikate leidmisel ja seostamisel. Kõige esmasem ja lihtsam eesmärk on aga innustada lugema ja avastama Tartut.

 

Andmebaasis leiduva põhjal tehakse Tarts tihti kirjanduslikke jalutuskäike, ka on selle materjalidest Tartu Linnaraamatukogus  kokku pandud kolm raamatut: "Kirjanduslikud (eksi)rännakud Tartus" (2018), "Emajõe pääl : hajakirjanduslikud rännakud Emajõel" (2018) ning "(Linna)kirjanduslikud uitamised Tartus" (2023). Neil, kes eelistavad avastada kirjanduslikku Tartut mobiili abiga, on võimalik laadida alla mobiilirakendus TartuFic.

 

2023. aasta septembri seisuga on andmebaasis:
1174 autorit,
467 luuleraamatut,
943 proosaraamatut,
156 kogumikku,
1289 luuletust,
4171 katkendit,
881 fotot.