Eesmärgid ja tegevussuunad

Header
Header

Tartu kui UNESCO kirjanduslinna peamised eesmärgid ja tegevussuunad

UNESCO kirjanduslinnana väärtustab Tartu sõnakunsti, lugemiskultuuri ja kirjandusharidust, toetades kirjanduse loomist ja vahendamist nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kandideerimisprotsessi käigus sõnastati 2015. aastal viis peamist eesmärki, milleks on:
 

 

1. Lugemisharjumuse süvendamine, sealhulgas lugemise populariseerimine
kõikmõeldavatel viisidel
2. Kirjanduselus toimiva koostöö süvendamine ning rahvusvahelise mõõtme
suurendamine
3. Kaasaaitamine loovkirjutamise, kirjandusõppe ja tõlketegevuse arengule
4. Sõna- ja loomevabaduse kaitsmine
5. Kirjanduskultuuri mitmekesisuse toetamine
 

 

2021. aasta alguses kinnitas kirjanduslinna nõukoda strateegia aastateks 2021-2024, mis seab nelja aasta tegevuste keskmesse kolm põhisuunda: 

 

  • kirjanduselu rahvusvahelistumine; 
  • lugemisharjumuse süvendamine ja kirjanduse populariseerimine; 
  • Tartu kirjanduselu avatust ja kestlikkust ning siinseid loojaid toetava keskkonna arendamine
     

Visioon aastaks 2024 on sõnastatud järgmiselt:
 

 

Tartus on mitmekülgne ja tugevate kirjandusasutuste tegevusega toestatud kirjanduselu, mis kõnetab kohalikku ja rahvusvahelist kultuuripärandit mitmekeelselt, värskelt ja uuenduslikult, hõlmab globaalselt olulisi teemasid ning laiendab seeläbi lugejaskonda nii Eestis kui ka välismaades. Tartu on kirjarahva jaoks toetav ja inspireeriv keskkond, mitmel suunal toimiv tõlkekultuur on järjepidev ja kõrgel tasemel. Tartlased väärtustavad ja edendavad linna kirjanduslikku kuvandit ka teistes eluvaldkondades, lapsed ja noored on kaasatud Tartu kirjandusellu ja selle uuendamisse nii koolides kui ka kooliväliselt. Tartu on UNESCO loovlinnade võrgustiku innustav ja loominguline liige, sidudes võrgustiku tööd Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 programmiga.
 

 

Strateegia terviktekstiga saab tutvuda SIIN.